Bloedrivier Geloftesfees

In Articles, Gallery, Places, Sports & Hobbies by All TerrainLeave a Comment

Die afskop van verrigtinge was die inhuldiging van die monument by Wasbank waar die Gelofte die eerste keer afgelê is. Dit was ‘n baie treffende geleentheid en is goed bygewoon.

Die aand is daar oorgeslaap op die plaas Blinkwater, waar deurdringende reën die uithouvermoeë van die Boere getoets het. Met die inspan die oggend van die 10de is een wa se as gebreek toe die osse op loop gegaan het. Maar twee waens het die wegspring oorleef en die trek voltooi vir die eerste dag.

Tweede aand was by die plaas waar Biggersgat is. Daar het almal heerlik gesing, braai en kuier binne die skuur.

Die 11de is daar reg deur Dundee gegaan en die gesig van die wa en perde met ‘n gevolg van motors en mense was treffend. ‘n Blits storm die aand het gesorg vir uitdagings mbt nat tente en klere.

So begin die oggend van die 12de.

Gister is die laaste rit tussen DeJagersdrift en Bloedrivier voltpooi.

Dit was ‘n aanskoulike gesig met ‘n lang prossesie – heel voor die Spider perdekar, gevolg deur 3 waens en amper 100 perde en ruiters. Die waens het bestaan uit ‘n skaal kakebeen wa deur kinders getrek, ‘n volskaal kakebeen wa deur Afrikaner osse getrek (met lang horings), en ‘n bokwa getrek deur jong Afrikaner osse.

Die beeld van hierdie waens, perderuiters en mense met tradisionele klere was genoeg om menige ‘n knop in die keel te gee.

Weer was mooi en die aand is gesellig gebraai en die Gelofte vir die 5de keer afhelê.

Vandag is daar Boeresport en perdesport.

Leave a Comment